Herdenking 2023

PERSBERICHT

Op woensdag 13 september 2023 vindt voor de 79e maal de provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats in Waalre. De herdenking begint om 19.00 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Het thema dit jaar is “Leven met oorlog”. Gastsprekers dit jaar zijn Steven Brunswijk, cabaretier en presentator en Paul Glaser, auteur. Polina Skarga & Carmen Verduyn verzorgen een spoken word met als titel “heimat-honger”. Noah Fodjo Fooua en Antonia Posta, Erfgoeddragers vertellen respectievelijk de verhalen van Willie van Oers en Ad van Thoor, uit Eindhoven.

Bij de herdenking worden alle Brabanders, die hun leven hebben gegeven voor het vaderland, zowel als militair of als verzetsstrijder, in de oorlog van 1940 – 1945, voor herstel van orde en vrede in het voormalig Nederlands Oost-Indië, voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea, bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea en bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en in het kader van recente vredesmissies van de Verenigde Naties of Europese Unie, herdacht.

Deze 79e herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door Het Veldhovens Mannenkoor. Verder werken aan het programma o.a. mee leerlingen van de groepen 8 van Basisschool Ekenrooi  uit Waalre en leerlingen van de Rockacademie en van de Academy of Music and Performing Arts uit Tilburg.  De herdenking in de Willibrorduskerk wordt geopend en afgesloten door de voorzitter van de Stichting mevrouw M.C. Starmans-Gelijns.  

Na afloop van de herdenking in de kerk gaan de aanwezigen, onder de klanken van de beiaard, die in 1950 speciaal voor deze herdenking is aangeschaft, in stille stoet via de Markt naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Willibrorduskerkje”. In het kerkje vindt onder muzikale begeleiding van Stef Bazelmans en Frans van Tuijl de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats. Na afloop van de kranslegging is eenieder van harte welkom voor een samenzijn in Brasserie Meester Keeman, Markt 21 te Waalre.  Het bestuur van de Stichting nodigt ook de inwoners van Waalre nadrukkelijk uit om  de herdenking bij te wonen.

Waar: Willibrorduskerk, Markt 23 , Waalre, 13 september 2023 te 19:00 uur. Vertegenwoordigers van de media zijn bij de herdenking van harte uitgenodigd. In de kerk zijn voor de schrijvende pers en fotografen plaatsen gereserveerd. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. De uitnodiging met het volledige programma van deze 79e herdenking gaat hierbij.

Waalre, 3 augustus 2023