Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden

Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden

De gevallenen

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft het initiatief genomen om foto’s en verhalen op te halen van alle Brabantse gesneuvelden en die verhalen te bundelen en te digitaliseren. Het overzicht is te raadplegen via een speciaal hiervoor gemaakte website van het BHIC.

Oorspronkelijk werd de gedachteniskapel in gebruik genomen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Brabanders die als militair of als verzetspersoon het leven voor het vaderland lieten, kregen een vermelding op de rouwborden. Inmiddels zijn ook de slachtoffers van de strijd in Voormalig Nederlands Oost-Indië aan de lijst toegevoegd, alsook de gesneuvelden in Nederlands Nieuw-Guinea, in Korea en Voormalig Joegoslavië. Alle Brabanders die verder om het leven gekomen zijn in dienst van vredesmissies voor de Verenigde Naties, krijgen door hun naam een plaats in het oude Willibrorduskerkje.

De namen zijn uitgesneden op houten plankjes, die op hun beurt worden vastgehouden in een groot geraamte, dat gesierd wordt door het wapen van de Nederlandse Leeuw, het wapen Orde en Vrede van Voormalig Nederlands Oost-Indonesië, of met een afbeelding van het Verzetsherdenkingskruis.

In de herdenkingsuitgave zijn de namen van alle gevallenen opgenomen. Ze zijn gerangschikt naar hun laatste woonplaats, daarmee geen rekening houdend met de gemeentelijke herindelingen zoals die de laatste decennia hebben plaatsgevonden. Klik hier om de lijst van gevallenen te raadplegen. De lijst van gevallenen is in 2011 (gecorrigeerde lijst) en in 2019 (gecorrigeerde lijst) geactualiseerd.

Tevens is een oproep gedaan aan alle nabestaanden van Brabantse oorlogsslachtoffers, om personalia te sturen naar de Stichting, zodat de lijst vervolmaakt kan worden. Hierdoor ontstaat bovendien een archief met gegevens over alle personen wiens naam in het kerkje te vinden is.

De 75e provinciale herdenking in 2019 had als thema “Herdenken krijgt een gezicht”. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft het initiatief genomen om foto’s en verhalen op te halen van alle Brabantse gesneuvelden en die verhalen te bundelen en te digitaliseren. Foto’s van gesneuvelde militairen en verzetsstrijders werden tijdens de herdenking in de koepel van de Willibrorduskerk geprojecteerd.

De Stichting houdt zich te allen tijde warm aanbevolen voor gegevens over de gesneuvelden. Men kan om informatie altijd contact opnemen met het secretariaat.