Herdenking 2014

70e provinciale dodenherdenking 4 mei 2014

Wederom is het bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden er in geslaagd om een stijlvolle en waardige herdenking van de Brabantse Gesneuvelden neer te zetten. De provinciale herdenking in Waalre vond dit jaar, sinds de bevrijding van onze provincie in 1944, voor de 70e maal plaats in de Willibrorduskerk aan de Markt. De plechtigheid had als thema “Vrijheid geef je door”. De officiële genodigden werden bij binnenkomst in de overvolle kerk begeleid door de Dutch Pipes and Drums. Zij speelden “Green Hills” en “The Battle is Over”.  Vervolgens werden de aanwezige gasten door de voorzitter van de Stichting, de heer Wick Bannenberg, welkom geheten. Na “The Minstrel’s Adieu to his Native Land” gespeeld door de harpiste Mea van Delden namen de vaandrigs van de Gilden met vaandels hun plaats in op het priesterkoor.

Stef Bazelmans, fluit, en Leen Nijdam, orgel, brachten vervolgens Adagio uit Concerto in D major van F.A. Roesler-Rosetti ten gehore, gevolgd door de toespraak van Niels Roelen, majoor bij de Koninklijke Landmacht en schrijver van de boeken Soldaat In Uruzgan en Leven na Uruzgan. Na “Highland Cathedral” gespeeld door de Dutch Pipes and Drums lazen Saidah (tekst gedicht) en Nick (tekst gedicht), leerlingen van basisschool De Wilderen uit Waalre, een tweetal gedichten voor over de oorlog. Na een intermezzo gespeeld door Stef Bazelmans en Leen Nijdam, speelde Herbert Bakker “The Last Post” op trompet. Daarna werd om precies 20.00 uur door de aanwezigen twee minuten stilte in acht genomen en werd daaropvolgend het Wilhelmus gezongen. De herdenking in de Willibrorduskerk werd afgesloten met een slotbede door pastoor-deken Ph.G.A. Spooren.

Na afloop van de herdenking in de kerk gingen de aanwezigen in stille stoet naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Kerkje”.  De stoet werd begeleid door de klanken van de beiaard, bespeeld door Nan Los. Bij het Oude Kerkje aangekomen vond onder muzikale begeleiding van Stef Bazelmans en Leen Nijdam, de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats.

Na de heer L.W.L. Pauli, plaatsvervangend Commissaris van de Koning, legden o.a. burgemeester de heer Y. C. Th. Kortmann, namens de gemeente en Monseigneur Drs. A.L.M. Hurkmans en Monseigneur dr. J.W.M. Liesen namens de bisdommen Den Bosch en Breda alsmede vertegenwoordigers van de ambassades van de voormalige geallieerde landen, kerkelijke organisaties, de Krijgsmacht en het European Air Transport Command, voormalige verzetsorganisaties, militaire eenheden en veteranen kransen bij het graf van de Brabantse soldaat.

De drukbezochte herdenking is, zoals gebruikelijk, afgesloten met een samenzijn in ontmoetingscentrum “Het Klooster”. Het bestuur van de Stichting mag terugzien op een geslaagde herdenking.