Herdenking 2008

64e provinciale dodenherdenking 4 mei 2008

Zondag 4 mei vond in een zonovergoten Waalre de 64e dodenherdenking van de Brabants Gesneuvelden plaats. De herdenking, georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden, begon rond 19.00 uur in de Willibrorduskerk aan de Markt te Waalre. Bij deze herdenking werden alle gesneuvelde militairen en oorlogsslachtoffers uit het verzet herdacht. In de kerk was een enorme belangstelling; er waren nauwelijks voldoende zitplaatsen te vinden.

In de grote Willibrorduskerk opende Drumband Juliana uit Waalre met het “In memoriam van Anne Frank”, ondersteund met lichtbeelden tegen de koepel van het priesterkoor. Vervolgens richtte de voorzitter van de Stichting, de heer Wick Bannenberg, zich met een kort welkomstwoord tot de aanwezigen, gevolgd door een optreden van de Brabant Zangers E.D.M.K. met “Otche Nasch” en een bijdrage van een leerling van de Openbare Basisschool Ekenrooi uit Waalre. Daarna speelde Stef Bazelmans uit eigen werk op een traditionele Indiaanse fluit.

Voor de opkomst van de vaandrigs van de Gilden zong Gabriëlle Nijhuis, mezzo sopraan, “Jesu bleibet meine Freude” van J.S. Bach. Daarna zongen de Brabant Zangers “Agonie” en hield oud – parlementariër en verzetsstrijdster, Hannie van Leeuwen, een toespraak waarbij ze opriep tot tolerantie van de jeugd. Om 20.02 uur klonk de “Last Post”, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna werd door alle aanwezigen het Wilhelmus gezongen. De herdenking in de Willibrorduskerk werd afgesloten met een slotbede door de weleerwaarde heer W. Koopmans, pastor van de H. Willibrorduskerk te Waalre.

Vervolgens werd op de Markt de stille stoet geformeerd, voorafgegaan door een delegatie Oud Mariniers en twee veteranen en geopend door de Gilden van Kring Kempenland. De scouts uit Aalst-Waalre, die de te leggen kransen droegen, sloten het eerste deel van de stoet. Achter hen begaven zich de autoriteiten, deputaties en nabestaanden naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Kerkje” in Waalre. Daar vonden de kranslegging en het defilé plaats langs het graf van de Brabantse soldaat terwijl Leen Nijdam en Stef Bazelmans gepaste muziek vertolkten.

Talrijke civiele en militaire autoriteiten woonden de herdenkingsplechtigheid bij. Naast vertegenwoordigers van de ambassades van de voormalige geallieerde landen, legden de Commissaris van de Koningin, de Vicaris van het bisdom ’s-Hertogenbosch, vertegenwoordigers van voormalige verzetsorganisaties, militaire eenheden en veteranen van recente vredesmissies kransen bij het graf van de Brabantse soldaat. De Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden was blij dat ook verschillende jonge kinderen een groet kwamen brengen aan het graf van de Brabantse soldaat in het oude Willibrorduskerkje.