Herdenking 2015

71e provinciale dodenherdenking 4 mei 2015

Het bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden is er ook dit jaar weer in geslaagd om een stijlvolle en waardige herdenking van de Brabantse Gesneuvelden neer te zetten. De provinciale herdenking in Waalre vond dit jaar, sinds de bevrijding van onze provincie in 1945, voor de 71e maal plaats in de Willibrorduskerk aan de Markt. De plechtigheid had als thema “Vrijheid geef je door: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”. Na de Hymn of Brotherhood, gespeeld door de Politie Harmonie Oost-Brabant werden de aanwezige gasten door de voorzitter van de Stichting, de heer Wick Bannenberg, welkom geheten.

Na de Sonate in D, adagio,largo en allegro van Leonardo Vinci, gespeeld door Stef Bazelmans, fluit, en Leen Nijdam, orgel, namen de vaandrigs van de Gilden met vaandels hun plaats in op het priesterkoor. Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer, burgemeester van Waalre stelde in zijn toespraak “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst” o.a. dat gedenken is herinneren, is herdenken om te gaan de weg van een betere wereld met toekomst. Gedenken betekent dan óók en vóór alles: bevrijding!

Zijn toespraak werd gevolgd door Oblivion, gespeeld door de Politieharmonie Oost-Brabant. Vervolgens droegen Liselotte Pflug, Merlijn Rambags, Nika Goudsmit en Marit Jeurissen, leerlingen van basisschool De Drijfveer een viertal gedichten voor.

Na de Hymne een speciale compositie van Peter Kleine Schaars, gespeeld door de Politieharmonie Oost-Brabant sprak de heer H. (Henk) A. van Straten, schrijver en journalist. In zijn niet traditionele lezing vertelde hij over de film Planet of the Apes. Waarbij hij benadrukte dat zijn motivatie integer is en niet probeert ludiek te zijn. Na een intermezzo gespeeld door Stef Bazelmans en Leen Nijdam, speelde Ronald Lighthart “The Last Post” op trompet.

Daarna werd om precies 20.00 uur door de aanwezigen twee minuten stilte in acht genomen en werd daaropvolgend het Wilhelmus gezongen. De herdenking in de Willibrorduskerk werd afgesloten met een slotbede door diaken B.T.W.G.M. Leijtens, van de R.K. Parochie H. Willibrord.

Na de slotbede sprak de heer W. Bannenberg, voorzitter van de Stichting als volgt:

Het afgelopen uur hebben wij wederom alle Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders herdacht. Het is een waardevolle traditie. In de afgelopen decennia hebben wij als bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden echter ook ervaren, dat niet onverkort kan worden vastgehouden aan tradities. Tradities moeten evolueren en meegroeien met de veranderende opvattingen van de eigen tijd. Deze Brabantse dodenherdenking op 4 mei is bijzonder maar het is ook één van de vele herdenkingen op die dag. Het is bovendien belangrijk dat oude en nieuwe generaties  met elkaar verbonden blijven.

In de afgelopen jaren hebben wij als bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden ons meerdere malen beraden hoe wij het beste die aansluiting naar de toekomst vorm en inhoud kunnen geven. Terug in de historie zien we de eerste herdenkingen in het najaar, te beginnen op 28 oktober 1945 evenals de daaropvolgende jaren tot 1955, dit zelfs tot drie jaar na de Richtlijnen voor de Nationale Herdenking op 4 mei. September is in het bijzonder voor onze provincie de maand, waarin de bevrijding van ons land een aanvang nam, dit vieren de betreffende gemeenten plaatselijk.

Daaraan voorafgaand herdenken wij hier in Waalre alle Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders die zich hebben ingezet voor onze vrede en vrijheid. Onze opvatting is dat het provinciale karakter van deze dodenherdenking dient te worden versterkt en dat we de jeugd meer bij de herdenking moeten betrekken. Om dit te kunnen bereiken kan ons inziens niet langer worden vastgehouden aan de datum 4 mei. Na ampele overwegingen hebben wij ervoor gekozen om met ingang van 2016 de herdenking te houden op de woensdag in de tweede volle week van september. Voor 2016 is dat woensdag 14 september. Door de provinciale dodenherdenking direct vooraf te laten gaan aan de bevrijding van Brabant kunnen wij  – met het vasthouden aan de tradities zoals die in Waalre gegroeid zijn- inhoudelijk ook het thema van vrijheid meenemen.

Wij vragen uw begrip voor deze stap en rekenen op uw onverminderde steun voor de provinciale dodenherdenking op 14 september 2016 in Waalre. Nadere informatie over de opzet van de herdenking nieuwe stijl kunt u van ons tegemoet zien.

Na de woorden van de voorzitter gingen de aanwezigen in stille stoet naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Kerkje”.  De stoet werd begeleid door de klanken van de beiaard, bespeeld door Nan Los. Bij het Oude Kerkje aangekomen vond onder muzikale begeleiding van Stef Bazelmans en Leen Nijdam, de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats.

Na de heer dr. W. B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning, legden de burgemeester, drs. J.W. Brenninkmeijer, namens de gemeente Waalre alsmede vertegenwoordigers van de ambassades van de voormalige geallieerde landen, kerkelijke organisaties, de Krijgsmacht en het European Air Transport Command, voormalige verzetsorganisaties, militaire eenheden en veteranen kransen bij het graf van de Brabantse soldaat.

De drukbezochte herdenking is, zoals gebruikelijk, afgesloten met een samenzijn in ontmoetingscentrum “Het Klooster”. Het bestuur van de Stichting mag terugzien op een geslaagde herdenking.