ANBI

Algemeen Nut Beoogde Instelling

Naam:

Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden (RSIN nummer: 8037.48.723)

Stichting Steunfonds (RSIN nummer: 8037.49.211)

Contactgegevens

Secretariaat:

De Mommers 43, 5581 AK Waalre
Email voor beide stichtingen:
seretariaat.shbg@gmail.com

Rabobank Waalre: NL30RABO0155721763
KvK nummer: S41088343

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: M.C. Starmans – Gelijns
Vicevoorzitter: W.P.M. Bannenberg
Secretaris:  J.A.J. Claessen
Penningmeester: M.R.A.M. van Eert

Het algemeen bestuur van de Stichting Brabants Gesneuvelden bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met:

T. de Leeuw                                                                                                                                                                                                  M.J. Hansson
J.M.W. Hopstaken
A.M. Kuipers
M.A.J. Scheepers
H.J.J.M. Vleeshouwers

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden bestaat uit:

Voorzitter: M.C. Starmans – Gelijns
Secretaris: J.A.J. Claessen
Penningmeester: M.R.A.M. van Eert

Beleidsplan

Beleidsplan van de Stichting Steunfonds Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden dateert van 25 januari 2012.

Beloningsbeleid

Voor beide Stichtingen geldt geen beloningsbeleid. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén vergoeding.

Doelstelling

Verwezen wordt naar de speciale pagina waarop de doelstelling uitgebreid staat beschreven.

Verslag activiteiten

Verwezen wordt naar de verslagen van de door het bestuur van de Stichting georganiseerde provinciale herdenkingen in Waalre elders op deze website.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de laatst door het algemeen bestuur vastgestelde geconsolideerde jaarrekening.