Herdenking 2010

66e provinciale dodenherdenking dinsdag 4 mei 2010

Dit jaar vond in Waalre sinds de bevrijding van onze provincie in 1944 de 66e dodenherdenking van de Brabants Gesneuvelden plaats. De plechtigheid begon om 19.00 uur in de Willibrorduskerk aan de Markt te Waalre. Bij deze herdenking werden traditiegetrouw alle gesneuvelde militairen en slachtoffers uit het verzet van de 2e Wereldoorlog alsmede de daarna tijdens vredesmissies gesneuvelde militairen uit onze provincie herdacht.

De herdenking begon met een optreden van de drumband Juliana uit Waalre en na een welkomstwoord door Wick Bannenberg, voorzitter van de Stichting, gevolgd door een optreden van “Herenaccoord Valkenswaard”. In aansluiting daarop een bijdrage van Dorien de Haan en Lara Morley, leerlingen van basisschool “De Drijfveer” uit Waalre. Stef Bazelmans speelde daarna uit Partita in a van Johann Sebastian Bach: Sarabande op fluit. Na de opkomst van de vaandrigs van de Gilden zong Els van der Waard, mezzosopraan, met orgelbegeleiding van Leen Nijdam, Pie Jesu van Maurice Duruflé.

Vervolgens sprak de heer O. Hoes, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant. Hij ging in zijn toespraak o.a. in op de onderdrukking, honger en angst als synoniemen van het zwart van de nacht, de bevrijding van Brabant en op de operatie Market-Garden. Na zijn toespraak zong het “Herenaccoord Valkenswaard” Song of Peace, hymne uit “Finlandia” van Jean Sibel (Nederlandse tekst van Rien Plompen)

Vervolgens was er een toespraak van M.A. van der Laan, Brigadegeneraal, Commandant van de 13e Gemechaniseerde Brigade te Oirschot. De heer Van der Laan benadrukte het goede werk van de Nederlandse militair, die in Uruzgan hetzelfde werk doet als vooral de Amerikanen, Britten, Canadezen en Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brabant hebben gedaan. De Nederlandse militairen brengen er vrijheid, bouwen scholen en leggen elektriciteit aan. De heer Van der Laan wees er op dat tijdens de missie in Uruzgan 23 Nederlandse militairen sneuvelden. Zeven van hen kwamen uit Brabant of waren er gelegerd.

Na zijn toespraak zongen “Herenaccoord Valkenswaard” en mezzosopraan Els van der Waard Agnus Dei van George Bizet. Om 19.58 uur speelde Herbert Bakker uit Waalre de “Last Post” op trompet, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna werd door alle aanwezigen het Wilhelmus gezongen. De herdenking in de Willibrorduskerk is afgesloten met een slotbede door de weleerwaarde heer W. Koopmans, pastor van deze kerk.

Vervolgens werd op de Markt de stille stoet geformeerd, voorafgegaan door een delegatie Oud Mariniers en geopend door de Gilden van Kring Kempenland. De scouts uit Aalst-Waalre, die de te leggen kransen droegen, sloten zich daarbij aan. Vervolgens begaven de autoriteiten, deputaties, nabestaanden en belangstellenden zich naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Kerkje” in Waalre onder de klanken van de beiaard, in 1950 speciaal voor deze herdenking aangeschaft, welke bespeeld werd door Nan Los. In het “Oude Kerkje” vonden de kranslegging bij en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats.

Na de waarnemend Commissaris van de Koningin de heer O. Hoes legden de burgemeester van Waalre, de bisschop van Den Bosch, vertegenwoordigers van de ambassades van de voormalige geallieerde landen alsmede van diverse kerkelijke organisaties, voormalige verzetsorganisaties, militaire eenheden en veteranen van recente vredesmissies kransen bij het graf van de Brabantse soldaat.