Herdenking 2016

72e provinciale herdenking 14 september 2016

Op woensdag 14 september 2016 vond de 72e provinciale herdenking van de Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders in Waalre plaats. Het was de eerste herdenking op de woensdag in de tweede volle week van september. De herdenking werd georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. De aanwezigen werden welkom geheten door de voorzitter van de Stichting Mevr. I.R. Adema (tekst toespraak)

Gastsprekers waren de commissaris van de Koning, Wim van de Donk en René Bastiaanse, historicus, televisiepresentator en auteur. De commissaris  benadrukte dat herdenken niet kan zonder te gedenken. De heer Bastiaanse zei in zijn toespraak dat hij de Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders een “gezicht” wil geven door in samenwerking met de Stichting een digitale “eregalerij” op te zetten. Centraal stond het thema ‘Brabantse gemeenten in oorlogstijd’. Voorafgaande aan de herdenking werd op 7 september door de gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur Henri Swinkels de fototentoonstelling “Brabantse gemeenten in oorlogstijd” geopend.

Deze 72e herdenking werd opgeluisterd door de Koninklijke Sophia’s Vereeniging  uit Loon op Zand. Verder werkten aan het programma mee organist Leen Nijdam, fluitist Stef Bazelmans, Trompettist Herbert Bakker  en beiaardier Nan Los. Merijn Donners, Sanne Bekkers, Lucas Janssen en Inge van Damme, leerlingen van de Christoffelschool uit Waalre lazen een zelf geschreven stukje “Brabants gesneuvelde” voor. Lucas Janssen en Inge van Damme droegen een zelf geschreven gedicht “Wat een oorlog” voor. Lars Meuleman en Stan van Leest legden namens de leerlingen een bloemstuk.

Herbert Bakker speelde “The Last Post” op trompet, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna werd het Wilhelmus gezongen. De herdenking in de Willibrorduskerk werd geopend en afgesloten door de voorzitter van de Stichting mevrouw Ina Adema. De herdenking vond plaats in aanwezigheid van o.a. 17 veteranen uit  Amerika, Canada en Engeland en een groot aantal Brabantse burgemeesters, vergezeld van leerlingen van de basisschool of het voortgezet onderwijs uit hun gemeente. Ook de gilden van de kring Kempenland waren vertegenwoordigd.

Na afloop van de herdenking in de kerk gingen de aanwezigen, onder de klanken van de beiaard, die in 1950 speciaal voor deze herdenking is aangeschaft en werd bespeeld door Nan Los, in stille stoet via de Markt  naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Willibrorduskerkje”. In het kerkje vond onder muzikale begeleiding door Stef Bazelmans en Leen Nijdam de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats.