Herdenking 2012

68e provinciale dodenherdenking vrijdag 4 mei 2012

Ook dit jaar is de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden er in geslaagd om een stijlvolle en waardige herdenking van de Brabantse Gesneuvelden neer te zetten. De provinciale herdenking in Waalre vond dit jaar, sinds de bevrijding van onze provincie in 1944, voor de 68e maal plaats. De plechtigheid met als thema “Vrijheid geef je door” begon om 19.15 uur in de Willibrorduskerk aan de Mark. Bij aanvang van de herdenking speelden de Band Dutch Pipes and Drums “The Green Hills en Battle is O’er”.

In zijn openingswoord legde de voorzitter van de Stichting, de heer Wick Bannenberg de relatie tussen de herdenking van de gesneuvelden op 4 mei en de viering van de landelijke bevrijding op 5 mei, met dit jaar als start Breda. Britt van de Goor, Max Strijbos en Teun Deeben, leerlingen van de basisschool Nutsschool “De Meent” droegen het gedicht “Helden” voor met daarin de boodschap: “Oorlog, ruzie, dood en verdrie. Wij willen dat allemaal niet”. Daarna speelden H. Bazelmans, fluit en Leen Nijdam, piano “Morceau de concours van G. Fauré”.

Na de opkomst van de vaandrigs van de Gilden volgde de toespraak van Jeroen van den Eijnde, directeur van het nationaal monument kamp Vugh. De heer Van den Eijnde memoreerde aan een verhaal van Antoon Coolen over de aankomst van gevangenen met koffertjes en karbiezen op het station in Vugh. Hij benadrukte het dilemma tussen het getuigen zijn van onrecht en het besef er niets aan te kunnen doen. Véél waarheid en aansporing tot bewustzijn en actie ligt tenslotte besloten in de woorden van een oud-gevangene van kamp Vught: “Ik kreeg een nummer, maar het ligt aan jezelf of je een nummer wordt”.

Na de toespraak speelde de Band Dutch Pipes and drums “Highland Cathedral”. Daarna was er een optreden van Els de Waard.  Zij zong “The Soldier”. Lisa Beek, leerlinge van het “Augustinianum” te Eindhoven droeg het gedicht “Herdenking” van Kosta Karamanolis voor. Een strofe uit dit gedicht luidt: “Het leven gaat snel in vredestijd. In oorlog zelden zo snel. Het leven voor de nieuwe jeugd gaat als een spel”. De toespraken en voordrachten zijn o.a. afgewisseld met muzikale bijdragen van het Duo Fleurette bestaande uit Annelieke Marselje, violiste en Marije de Jong, celliste. Om 19.58 uur speelde Herbert Bakker de “Last Post” op trompet, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna werd door alle aanwezigen het Wilhelmus gezongen. De herdenking in de Willibrorduskerk werd afgesloten met een slotbede door de Zeereerwaarde heer pastoor A. Verest.

Na afloop van de herdenking in de kerk gingen de aanwezigen in stille stoet naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Kerkje”. De stoet werd begeleid door de klanken van de beiaard, bespeeld door Nan Los. Bij het Oude Kerkje aangekomen vond onder muzikale begeleiding de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats. Na de Commissaris van de Koningin, de heer Van de Donk, legden de burgemeester de heer De Wijkerslooth, namens de gemeente en Monseigneur Hurkmans, namens het Bisdom Den Bosch alsmede vertegenwoordigers van de ambassades van de voormalige geallieerde landen; kerkelijke organisaties, het ministerie van Defensie, voormalige verzetsorganisaties, militaire eenheden en veteranen kransen bij het graf van de Brabantse soldaat.