Welkom Stichting Herdenking
Brabants Gesneuvelden
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Contact
C
ANBI ANBI
Info
Herdenkingen
Uitgave Herdenkingsuitgave
Deze site is gerealiseerd door PIVE-DesignsOorspronkelijk werd de gedachteniskapel in gebruik genomen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Brabanders die als militair of als verzetspersoon het leven voor het vaderland lieten, kregen een vermelding op de rouwborden. Inmiddels zijn ook de slachtoffers van de strijd in Voormalig Nederlands Oost-Indië aan de lijst toegevoegd, alsook de gesneuvelden in Nederlands Nieuw-Guinea, in Korea en Voormalig Joegoslavië. Alle Brabanders die verder om het leven gekomen zijn in dienst van vredesmissies voor de Verenigde Naties, krijgen door hun naam een plaats in het oude Willibrorduskerkje.

De namen zijn uitgesneden op houten plankjes, die op hun beurt worden vastgehouden in een groot geraamte, dat gesierd wordt door het wapen van de Nederlandse Leeuw, het wapen Orde en Vrede van Voormalig Nederlands Oost-Indonesië, of met een afbeelding van het Verzetsherdenkingskruis.

In de herdenkingsuitgave zijn de namen van alle gevallenen opgenomen. Ze zijn gerangschikt naar hun laatste woonplaats, daarmee geen rekening houdend met de gemeentelijke herindelingen zoals die de laatste decennia hebben plaatsgevonden. Klik hier om de lijst van gevallenen te raadplegen. De lijst van gevallenen is in 2011 en in 2019 geactualiseerd.

Voor het erratum van 2011 klik hier .

Voor erratum van 2019 klik hier

Tevens is een oproep gedaan aan alle nabestaanden van Brabantse oorlogsslachtoffers, om personalia toe te spelen aan de Stichting, opdat de lijst vervolmaakt kan worden. Hierdoor ontstaat bovendien een archief met gegevens over alle personen wiens naam in het kerkje te vinden is. Om de gewenste correcties en aanvullingen op de rouwborden te kunnen doorvoeren heeft de Stichting in 2012 een beroep gedaan op het coöperatiefonds van Rabobank Valkenswaard en Waalre. Het verzoek is gehonoreerd met een bijdrage van € 2.500,00. Met deze financiële ondersteuning kan wederom een aantal wijzigingen op de rouwborden worden doorgevoerd. Met de werkzaamheden is inmiddels een aanvang gemaakt.

De Stichting houdt zich te allen tijde warm aanbevolen voor gegevens over de gesneuvelden. Men kan om informatie altijd contact opnemen met het secretariaat.


De Gevallenen Naar
Contact