Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Contact
C
ANBI ANBI
Info
Herdenkingen
Uitgave Herdenkingsuitgave
Het gedachtenismonument te Waalre


Het oude Willibrorduskerkje van Waalre is gelegen in het centrum van het dorp, en is oorspronkelijk gesticht door geloofsverkondiger Willibrordus. Een handschrift in middeleeuws latijn maakt hier melding van. De inwijding van het oorspronkelijke kerkje heeft plaatsgevonden in het jaar 712.

In de twaalfde eeuw werd het houten bedehuis vervangen door een romaanse kerk in tufsteen, met schollen ijzeroer als fundament. In het jaar 1425 werd het kerkje verruimd door het hoger op te trekken en het schip te verlengen in gotische bouwtrant, met spitsboogvensters.

De torenspits werd in het jaar 1703 vernieuwd en in het begin van de vorige eeuw werd besloten een nieuwe kerk te bouwen aan de Markt. Het oude kerkje zou gesloopt kunnen gaan worden.

Het gemeentebestuur echter had al jaren plannen om de kerk te restaureren, en de plaatsing op de 'Voorloopige Lijst van Monumenten'van 1931 bracht redding.

Het bestuur van 'Brabantia Nostra' begon zich af te vragen welke bestemming het kerkje zou moeten krijgen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het 't gedenkteken voor die Brabanders die hun leven gaven voor de bevrijding van het vaderland. Daarvoor werd een Comité gevormd dat zich enkele jaren nadien onder de naam Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden voortzette. Legeraalmoezenier drs. G.P.J. Bannenberg werd de eerste voorzitter.


Om de herinnering aan de gevallenen luister bij te zetten werden in het kerkje alle namen van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog aangebracht, werd een grafzerk aangebracht met daarin een onbekende Brabantse soldaat die in Rotterdam sneuvelde in de mei-dagen van 1940, en werden fraaie glas in lood ramen aangebracht van de bekende glazenier Wiegersma uit Deurne.


Na afloop van de jaarlijkse provinciale herdenking van de Brabantse gesneuvelden en verzetsstrijders op de woensdag in de tweede volle week van september vindt een indrukwekkende kranslegging plaats rondom het graf, waarvan de steen ter beschikking werd gesteld door het Provinciebestuur.

Op aanvraag kan te allen tijde een bezoek worden gebracht aan het gedachtenismonument, wat in 1950 werd verrijkt met een carillon.

Ook op de zondag na de herdenking is het oude kerkje geopend van 13:00 uur tot 16:00 uur. De vele kransen en bloemstukken die bij het graf in het oude kerkje zijn gelegd, zijn dan nog te bewonderen.Deze site is gerealiseerd door PIVE-Designs