Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Contact
C
ANBI ANBI
Info
Herdenkingen
Uitgave HerdenkingsuitgaveIn de statuten van de Stichting staat als doel vermeld: het levendig houden van de herinnering aan de Brabanders, die hun leven gegeven hebben voor het vaderland in de oorlog van 1940-1945, voor herstel van orde en vrede in het Voormalig Nederlands Oost-Indië, voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea, bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea en bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Naast het in de statuten vermelde doel herdenkt de Stichting ook alle Brabanders die om het leven gekomen zijn in dienst van vredesmissies voor de Verenigde Naties.


Dit doel zal worden nagestreefd door:

* het oprichten en in stand houden van een    monument

* het houden van herdenkingen

* het verrichten van al datgene

 wat het nastreven van dat doel kan bevorderen.


Deze site is gerealiseerd door PIVE-Designs

Op 28 oktober 1945 werd een eerste herdenking gehouden voor de gedachteniskapel, bijgewoond door nabestaanden, belangstellenden, militaire gezagsdragers en bestuurlijke autoriteiten. In de loop der jaren werd het kerkje meer en meer herkenbaar gemaakt voor het doel van de Stichting, waarbij de grafzerk van kunstenaar Niel Steenbergen, de rouwborden van vader Thijs en zoon René Coolen en de glas-in-loodramen van Wiegersma het meest herkenbaar zijn.

De beiaard werd in 1950 in de toren aangebracht, mede dankzij welwillende bijdragen van bevolking, gemeentebesturen en industrie.


Doel van de Stichting