Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Contact
C
ANBI ANBI
Info
Herdenkingen
Uitgave Herdenkingsuitgave
Meer informatie

De Stichting wil haar activiteiten graag bij de (Brabantse) bevolking onder de aandacht brengen.

Door middel van deze website kunt u in kennis gesteld worden van de voornaamste zaken rondom de Stichting en de vier-mei-herdenking.

Mocht u in contact willen komen met het secretariaat, dan kunt u uw naam op de volgende pagina ingeven, en wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

*Beschikt u over nadere informatie over Brabantse gesneuvelden?

*Wenst u een uitnodiging te ontvangen voor de herdenking van 4 mei?

*Wenst u actief betrokken te worden bij het realiseren van de doelstellingen?

Stuur dan een email naar de Stichting.

Wilt u de Stichting financieel steunen of ter instandhouding van de Stichting bij erfstelling een legaat schenken?
De stichting heeft de ANBI-status op grond waarvan giften en schenkingen fiscale faciliteiten genieten.


Deze site is gerealiseerd door PIVE-Designs