Herdenkingsuitgave
Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Herdenkingen
Info
Contact
C
ANBI ANBI
Herdenkingsuitgave

De eerstvolgende provinciale herdenking van de Brabants gesneuvelde militairen en verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog en in andere oorlogen en tijdens VN missies van de Verenigde Naties daarna,

vindt plaats op woensdag 13 september 2017.

De herdenking begint om 19.00 uur in de Willibrorduskerk, Markt 23,

5581 GK Waalre. Het thema voor deze herdenking is "Kinderen in oorlogstijd". 

Uitnodiging

73e provinciale herdenking Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders.

Op woensdag 13 september 2017 vindt voor de 73e maal de provinciale herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats in Waalre. De herdenking begint om 19.00 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Gastsprekers zijn de heer Jac Kriens, o.a. oud docent Maatschappijleer van de scholengemeenschap De Nassau Breda en Frank Lammers, acteur, regisseur en televisiepresentator. Centraal staat het thema ‘Kinderen in oorlogstijd’.

Bij de herdenking worden alle Brabanders, die hun leven hebben gegeven voor het vaderland, zowel als militair of als verzetsstrijder, in de oorlog van 1940 – 1945, voor herstel van orde en vrede in het voormalig Nederlands Oost-Indië, voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea, bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea en bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en in het kader van recente vredesmissies van de Verenigde Naties of Europese Unie, herdacht.

Deze 73e herdenking wordt opgeluisterd door het Foreman Vocal Choir, in samenwerking met leden van de slagwerkgroep harmonie Juliana Waalre en met het koor Ascolta. Verder werken aan het programma mee Chelsea Foreman, Ton van de Weem,  pianiste Natalja Tretiakova, organist Leen Nijdam, fluitist Stef Bazelmans, trompettist Herbert Bakker en beiaardier Nan Los. Rond 19.40 uur speelt Herbert Bakker “The Last Post” op trompet, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna wordt het Wilhelmus gezongen. De herdenking in de Willibrorduskerk wordt geopend en afgesloten door de voorzitter van de Stichting de heer Frank Petter. Na afloop van de herdenking in de kerk gaan de aanwezigen, onder de klanken van de beiaard, die in 1950 speciaal voor deze herdenking is aangeschaft en wordt bespeeld door Nan Los, in stille stoet via de Markt naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Willibrorduskerkje”. In het kerkje vindt onder muzikale begeleiding door Stef Bazelmans en Leen Nijdam de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats. Na afloop van de kranslegging is eenieder van harte welkom voor een samenzijn in ontmoetingscentrum “Het Klooster”, gelegen aan de Hoogstraat 8 te Waalre. Op zondag 17 september 2017 is het Oude Willibrorduskerkje van 13.00 uur tot 16.00 uur open voor het publiek. Het bestuur van de Stichting nodigt ook de inwoners van Waalre nadrukkelijk uit voor het bijwonen van de herdenking.

Waar: Willibrorduskerk, Markt 23 , Waalre, 13 september, 19:00 uur. Vertegenwoordigers van de media zijn bij de herdenking van harte uitgenodigd. In de kerk zijn voor de schrijvende pers plaatsen gereserveerd in de laatste bank van het linker schip, zodat zij, zonder de overige aanwezigen te storen, hun werk kunnen doen. Voor fotografen zijn plaatsen beschikbaar op de voorste rij stoelen die in het rechter schip zijn geplaatst. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden: J.A.J. Claessen, De Mommers 43, 5581 AK Waalre. Telefoon: 040 – 2215421 of 06– 51103544 E- mail : secretariaat.shbg@gmail.com Website : www.brabantsgesneuvelden.nl